نمونه کار

صندلی انتظار

محدوده انتظار یا پذیرش اولین جایی است که مشتریان هنگام ورود به شرکت شما خواهند دید. مهم است که تصویری مناسب برای

صندلی کامپیوتر

صندلی کامپیوتر باید طوری طراحی شوند که برای کارکنانی که زمان زیادی پشت میز هستند و با کامپیوتر کار میکنند از لحاظ

صندلی مدیریتی

صندلی های مدیریت که یکی از پرطرفدار ترین نوع صندلی اداری است و از نظر ابعاد بزرگتر و بلندتر از صندلی ها