مبل پاریس ۲

مبل پاریس مدل دو

به اشتراک گذاشتن

توضیحات

مبلمان، مدل پاریس دو نفره تولید شده توسط گروه صنعتی پرشین مبل.